Снимки облачного покрова на территории Сибири

Дата

Время

Спутник

Виток

Файл данных

2019.08.1907:54:42NOAA 1954234
2019.08.1903:27:53NOAA 1873409
2019.08.1901:47:05NOAA 1873408
2019.08.1823:42:42NOAA 1954229
2019.08.1813:31:02NOAA 1873401