Снимки облачного покрова на территории Сибири

Дата

Время

Спутник

Виток

Файл данных

2018.12.1103:48:52NOAA 1869866
2018.12.1102:07:29NOAA 1869865
2018.12.1023:45:55NOAA 1950686
2018.12.1022:04:42NOAA 1950685
2018.12.1013:52:44NOAA 1869858