Снимки облачного покрова на территории Сибири

Дата

Время

Спутник

Виток

Файл данных

2018.06.2503:09:30NOAA 1867480
2018.06.2501:28:16NOAA 1867479
2018.06.2422:52:59NOAA 1948300
2018.06.2413:12:55NOAA 1867472
2018.06.2411:31:41NOAA 1867471