Снимки облачного покрова на территории Сибири

Дата

Время

Спутник

Виток

Файл данных

2019.05.2312:04:28NOAA 1872172
2019.05.2309:53:44NOAA 1952993
2019.05.2308:13:14NOAA 1952992
2019.05.2303:53:52NOAA 1872167
2019.05.2302:12:39NOAA 1872166