Снимки облачного покрова на территории Сибири

Дата

Время

Спутник

Виток

Файл данных

2019.03.2122:38:17NOAA 1952111
2019.03.2114:20:03NOAA 1871284
2019.03.2112:37:23NOAA 1871283
2019.03.2110:23:34NOAA 1952104
2019.03.2108:41:21NOAA 1952103