Снимки облачного покрова на территории Сибири

Дата

Время

Спутник

Виток

Файл данных

2018.10.1608:42:27NOAA 1949927
2018.10.1602:58:13NOAA 1869075
2018.10.1513:01:17NOAA 1869077
2018.10.1508:54:07NOAA 1949914
2018.10.1503:10:01NOAA 1869071