Снимки облачного покрова на территории Сибири

Дата

Время

Спутник

Виток

Файл данных

2018.08.1902:30:49NOAA 1868265
2018.08.1900:01:01NOAA 1949103
2018.08.1822:19:25NOAA 1949102
2018.08.1812:33:51NOAA 1868257
2018.08.1810:54:26NOAA 1868256