Снимки облачного покрова на территории Сибири

Дата

Время

Спутник

Виток

Файл данных

2018.04.2612:55:48NOAA 1866648
2018.04.2606:54:38NOAA 1947485
2018.04.2522:42:56NOAA 1947480
2018.04.2513:08:36NOAA 1866625
2018.04.2511:27:09NOAA 1866624